Vývoj marketingového plánu

Marketing vyžaduje čas a spoustu přípravy. Jedním z nejlepších způsobů, jak se připravit, je vytvořit pevný marketingový plán. Silný marketingový plán zajistí, že nejen dodržujete svůj plán, ale že své marketingové prostředky utrácíte moudře a přiměřeně.

Marketingový plán zahrnuje vše od pochopení cílového trhu a konkurenční pozice na tomto trhu, do toho, jak hodláte dosáhnout tohoto trhu (vaši taktiku) a odlišit se od své konkurence za účelem prodeje.

Zajišťujeme rozmanitost vývoje marketingového plánu:

  • Podkladová analýza pro vaše podnikání
  • Zkoumání vašich obchodních marketingových cílů
  • Marketingová strategie a marketingový mix
  • Akční plány a rozpočty
  • Organizační důsledky
  • Plán hodnocení a monitorování
  • Shrnutí vašeho plánu a podpůrné dokumentace