Celní odbavení a přeprava zboží pod celním dohledem

Adorabor Limited Celní odbavení a přeprava zboží pod celní kontrolou zahrnuje přípravu a předkládání dokumentace potřebné k usnadnění vývozu nebo dovozu do

země, zastupování klienta při celním vyšetřování, posuzování, zaplacení cla a odběru zboží po celním odbavení spolu s dokumenty.

Některé dokumenty týkající se celního odbavení jsou:

  • Doklady o vývozu: objednávka od kupujícího, prodejní faktura, balicí list, přepravní doklad, nákladní list nebo nákladní list letenek, osvědčení o původu a jakákoli jiná specifická dokumentace specifikovaná kupujícím nebo podle požadavků finančních institucí nebo podmínek LC nebo podle předpisů dovážejících zemí.
  • Dokumentace o dovozu: nákupní objednávka od kupujícího, prodejní faktura dodavatele, vstupní doklad, nákladní list nebo letecký nákladní list, seznam balení, osvědčení o původu zboží a veškerá další specifická dokumentace požadovaná kupujícím nebo finanční institucí nebo nařízením dovážející země.